JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Nd 166/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci navrhovatelky A. J., proti odpůrkyni České správě sociálního zabezpečení, se sídlem v Praze 5, Křížová 25, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 47 Ca 201/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 47 Ca 201/2001, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění.

V Brně dne 9. října 2002

JUDr. Vladimír Kurka, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 09. October 2002