JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Nd 165/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci dědictví po zůstaviteli Z. B., vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. D 214/2002 o návrhu Z. B. (syna zůstavitele), o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto :

Věc vedená u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. D 214/2002 se přikazuje Okresnímu soudu ve Vsetíně.

Ve smyslu ustanovení § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. července 2002

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 24. July 2002