JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Nd 147/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci žalobkyně Nadace Č. f. u., zastoupené advokátkou, proti žalované M. A., o vydání nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 12 C 30/2002, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 12 C 30/2002, se k dalšímu projednání a rozhodnutí přikazuje Okresnímu soudu pro Prahu - východ.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 občanského soudního řádu není usnesení odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. července 2002

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 18. July 2002