JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Nd 145/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci dědictví po zemřelém J. H., za účasti L. H., vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 37 D 159/2002, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 37 D 159/2002 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění.

V Brně dne 3. července 2002

JUDr. Vladimír K u r k a , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 03. July 2002