JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Nd 138/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v právní věci žalobkyně S. P. h., zastoupené advokátem, proti žalovanému P. S., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 152.950,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn.7 C 254/2004, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 7 C 254/2004, se přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení není odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. srpna 2006

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 22. August 2006