JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Nd 137/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci péče o nezletilého R. M., a nezletilou K. M., zastoupené Městským úřadem v A. jako opatrovníkem, děti K. M., zastoupené advokátkou, a J. M., o výchovu a výživu nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 18 Nc 2071/2005, o návrhu na delegaci, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 18 Nc 2071/2005 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. října 2006

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 31. October 2006