JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Nd 136/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) P. F., zastoupeného advokátem, b) S., spol. s r. o., zastoupené advokátkou, c) D. M., zastoupené advokátem, d) R. K., e) J. P., f) I. Ch., zastoupeného advokátem, proti povinné M. B., za účasti manžela L. B., pro 322.484,- Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. E 1392/94, o návrhu manžela povinné na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Řízení o přikázání věci z důvodu vhodnosti se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Návrh, aby exekuční věc projednal a rozhodl Okresní soud v Pardubicích (§ 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“), vzal L. B. podáním ze dne 20. 7. 2006 zpět.

Nejvyšší soud proto řízení o vhodné delegaci zastavil (§ 12 odst. 3, § 96 odst. 1, odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. září 2006

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 21. September 2006