JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Nd 133/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v právní věci žalobkyně L. R., proti žalovanému J. V., o zajištění úhrady výživy a některých nákladů neprovdané matky, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 8 C 138/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 8 C 138/2006, se přikazuje Okresnímu soudu v Jeseníku.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení není odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. srpna 2006

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 22. August 2006