JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Nd 132/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci dědictví po R. M., za účasti R. M., a M. M., vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp.zn. 13 D 582/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 13 D 582/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Ve smyslu § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, usnesení není odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. srpna 2006

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 29. August 2006