JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Nd 126/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci řízení o dědictví po zůstavitelce F. H., zemřelé dne 28. ledna 2002, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. D 169/2002, o návrhu pozůstalých R. H., a I. H., na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc, vedená u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. D 169/2002, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Semilech.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení není odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. června 2002

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 13. June 2002