JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Nd 101/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci navrhovatelky R. G., proti D. G., o určení otcovství k nezletilému N. G., narozenému 26. 7. 1996, bytem jako navrhovatelka, zastoupenému opatrovníkem Okresním úřadem v T., vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 3 C 78/2001, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto :

Věc, vedená u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 3 C 78/2001, se přikazuje Okresnímu soudu v Teplicích.

Ve smyslu ustanovení § 169 odst. 2 občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů neobsahuje usnesení odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2002

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 29. April 2002