JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 800/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných A) L. V. a B) Z. V., zastoupených advokátem, proti povinnému A. P., zastoupenému advokátkou, provedením prací a výkonů, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 34 E 347/2002, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze 20. srpna 2002, č. j. 13 Co 439/02-14, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal dovolání proti shora označenému usnesení městského soudu, které posléze, podáním z 4. prosince 2003, doručeným Obvodnímu soudu pro Prahu 1 dne 8. prosince téhož roku, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněným, jež by měli na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. listopadu 2004

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 16. November 2004