JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 795/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Dětského domova S. proti povinnému Z. J., zastoupenému advokátkou, srážkami z příjmu pro částku 106.943,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. E 431/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 30. května 2003, č. j. 23 Co 179/2003-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal dovolání proti shora označenému usnesení krajského soudu, které posléze, podáním z 25. března 2004, došlým okresnímu soudu 30. března téhož roku, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněnému, jenž by měl na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty druhé o. s. ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. listopadu 2004

JUDr. Vladimír M i k u š e k

předseda senátu

Vydáno: 16. November 2004