JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 5399/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně

JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné P. T., s. r. o., zastoupené advokátem, proti povinné J. B., pro 206,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 73 Nc 6964/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 3. 2008, č. j. 61 Co 128/2008-16, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení okresního soudu ze dne 23. 10. 2006, č. j. 73 Nc 6964/2006-4 (jímž nařídil podle svého rozhodnutí ze dne 29. 5. 1998, sp. zn. 14 C 106/98, exekuci k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 206,- Kč s příslušenstvím a provedením exekuce pověřil JUDr. Z. Z., soudního exekutora).

Dne 10. 12. 2008 u Okresního soudu Plzeň-město dovolatelka výslovně vzala své dovolání zpět, což potvrdila podpisem protokolu sepsaného u soudu (čl. 29).

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu zastavil.

O případných nákladech vzniklých oprávněné v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. května 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 14. May 2009