JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 4684/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Jiřího Zrůsta ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné E. T., proti povinnému J. T., zastoupenému advokátem, pro částku 111.742,- Kč s příslušenstvím, přikázáním pohledávky u peněžního ústavu, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 32 E 932/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 27. 3. 2007, č. j. 66 Co 178/2007-33, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které podáním z 22. 8. 2008, doručeným okresnímu soudu téhož dne, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno; oprávněné však prokazatelné náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měla dle § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. právo, (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok shora uvedený.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2009

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. January 2009