JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 463/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M. H., zastoupené advokátem, proti povinné S. ž. d. c., státní organizaci, pro 195.539,- Kč, přikázáním pohledávky z účtu povinného, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 1 E 1144/2004, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. července 2005, č.j. 12 Co 301/2005-25, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná podala dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, jímž městský soud potvrdil usnesení, kterým soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí.

Podáním ze dne 13. 2. 2006 vzala dovolatelka dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádná z účastnic (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. července 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 19. July 2006