JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 4436/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně

JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné P. l. s. r. o., zastoupené advokátem, proti povinné Ing. M. P., zastoupené advokátkou, pro 237.951,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Tachově pod sp. zn. 11 Nc 4486/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 4. 2008, č. j. 11 Co 210/2008-22, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinná podala dne 4. července 2008 proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které svým podáním, doručeným soudu dne 27. srpna 2008, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

O případných nákladech vzniklých oprávněné v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. června 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 04. June 2009