JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 266/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné C., Ltd., zastoupené advokátem, proti povinné P., spol. s r.o., zastoupené advokátem, prodejem nemovitostí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. E 1552/95, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30.9.2003, č.j. 19 Co 458/2003-238, 19 Co 459/2003, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti usnesení odvolacího soudu podala oprávněná dovolání, které před tím, než o něm bylo rozhodnuto, vzala zpět.

V důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno, povinné však žádné náklady v tomto stadiu řízení nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z nich (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 28. February 2006