JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 229/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných nezletilého a) Z. P. a nezletilého b) J. P., zastoupených matkou A. P., právně zastoupených advokátkou, proti povinnému Z. P., pro výživné, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 2 E 1769/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 6. 2005, č.j. 9 Co 233/2005-35, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které vzal podáním ze dne 12. 12. 2005 v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněným, jež by měli na náhradu právo, však náklady tohoto řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2006

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 28. February 2006