JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1946/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné H. Š., proti povinnému J. Š., zastoupenému advokátkou, pro 550.000,- Kč, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 12 E 95/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 23. 2. 2006, č.j. 23 Co 95/2006-20, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 23. 12. 2005, č.j. 12 E 95/2005-7 (ve znění opravného usnesení ze dne 24. 1. 2006, č.j. 12 E 95/2005-13), kterým okresní soud nařídil podle svého usnesení ze dne 8. 9. 2004, sp. zn. 16 C 20/2004, k vydobytí pohledávky 550.000,- Kč výkon rozhodnutí prodejem označených nemovitostí.

Podáním ze dne 2. 6. 2006 vzal povinný dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 24. October 2006