JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1164/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné S. v. a k., a.s., zastoupené advokátem, proti povinné S. s.r.o., pro částku 684.671,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 49 Nc 1383/2005, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze 30. 9. 2005, č. j. 19 Co 334/2005-28, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněná podala proti shora označenému usnesení městského soudu dovolání, které posléze podáním ze 13. 3. 2006, doručeným obvodnímu soudu 16. 3. téhož roku, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že povinné, jež by měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. června 2006

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 01. June 2006