JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tdo 874/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 7. srpna 2008 dovolání podané obviněnou J. V. , proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 9. 2007, sp. zn. 12 To 252/2007, jako soudu odvolacího, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 1 T 95/2006, a rozhodl t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. s e dovolání obviněné J. V.

o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. 1 T 95/2006, byla obviněná J. V. uznána vinnou trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. a trestným činem poškozování cizích práv podle § 209 odst. 1 písm. a) tr. zák., za které byla podle § 250 odst. 3 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. odsouzena k úhrnnému trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let, pro jehož výkon byla podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. zařazena do věznice s dozorem. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla dále obviněné uložena povinnost uhradit škodu poškozeným:

– společnosti P. s. r. o. H. K. , U. , ve výši 223 043 Kč,

– A. K. , bytem S. , ve výši 7 000 Kč,

– H. O. , bytem H. K. , U. , ve výši 56 000 Kč,

– L. R. , bytem B. , K. , ve výši 30 000 Kč,

– E. N. , bytem H. K. –P. , B. , ve výši 270 000 Kč,

– A. F. , bytem H. K. , N. , ve výši 39 640 Kč,

– Ing. V. N. , bytem H. K. , H. ve výši 548 500 Kč,

– V. V. , bytem H. K. , S. , ve výši 105 374 Kč, a

– K. V. , bytem H. K. , S. , ve výši 86 656 Kč.

Shora uvedené trestné činnosti se obviněná podle skutkových zjištění Okresního soudu v Hradci Králové dopustila tím, že:

1. dne 29. 4. 2003 v Hradci Králové uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. , smlouvu o půjčce na částku 9 000 Kč na jméno klienta A. K. , bytem S. , V. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené A. K. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 9 000 Kč,

2. dne 23. 7. 2003 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. , smlouvu o půjčce na částku 9 000 Kč na jméno klienta G. V. , bytem H. K. , T. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené G. V. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 9 000 Kč,

3. dne 13. 8. 2003 v Hradci Králové úmyslně vylákala od poškozené H. O. , finanční hotovost ve výši 56 000 Kč pod záminkou uhrazení výrobků, které byly předmětem jejího podnikání s příslibem vrácení této finanční hotovosti do tří kalendářních dnů ode dne převzetí, avšak svému závazku do dne splatnosti nedostála a svým jednáním způsobila poškozené škodu ve výši 56 000 Kč,

4. dne 7. 10. 2003 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F., s. r. o., pobočka H. K. , U. nám., smlouvu o půjčce na částku 12 000 Kč na jméno klienta G. V. , bytem H. K. , T. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené G. V. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 12 000 Kč,

5. dne 21. 10. 2003 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. nám., smlouvu o půjčce na částku 30 000 Kč na jméno klienta B. H. , bytem B. P. , okr. J. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené B. H. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 30 000 Kč,

6. dne 20. 11. 2003 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. nám. , smlouvu o půjčce na částku 25 000 Kč na jméno klienta A. K. , bytem S. , V. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené A. K. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 25 000 Kč,

7. dne 2. 12. 2003 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. nám. , smlouvu o půjčce na částku 20 000 Kč na jméno klienta E. P. , bytem T. n. O. , T. G. M. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené E. P. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 20 000 Kč,

8. dne 2. 12. 2003 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. , smlouvu o půjčce na částku 30 000 Kč na jméno klienta E. F. , bytem P. , T. p. O. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené E. F. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 30 000 Kč,

9. dne 9. 12. 2003 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. , smlouvu o půjčce na částku 30 000 Kč na jméno klienta P. G. , bytem H. K. , B. N. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jeho vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozeného P. G. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 30 000 Kč,

10. dne 26. 12. 2003 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. nám. , smlouvu o půjčce na částku 15 000 Kč na jméno klienta P. K. , bytem N. , H. , kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, finanční hotovost vyčerpala, avšak splátky neplatila, společnosti P. F. s. r. o. způsobila finanční škodu ve výši 15 000 Kč,

11. dne 7. 1. 2004 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. nám. , smlouvu o půjčce na částku 15 000 Kč na jméno klienta B. H. , bytem B. P. , okr. J. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené B. H. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 15 000 Kč,

12. dne 13. 1. 2004 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. nám. , smlouvu o půjčce na částku 28 000 Kč na jméno klienta G. V. , bytem H. K. , T. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené G. V. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 28 000 Kč,

13. dne 13. 1. 2004 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. nám. , smlouvu o půjčce na částku 9 000 Kč na jméno klienta I. R. , bytem H. K. , E. B. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené I. R. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 9 000 Kč,

14. dne 14. 1. 2004 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. , smlouvu o půjčce na částku 12 000 Kč na jméno klienta L. H. , bytem N. , H. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené L. H. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 12 000 Kč,

15. dne 27. 1. 2004 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. nám. , smlouvu o půjčce na částku 16 000 Kč na jméno klienta V. V. , bytem H. K. , T. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jeho vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozeného V. V. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 16 000 Kč,

16. dne 28. 1. 2004 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. nám. , smlouvu o půjčce na částku 30 000 Kč na jméno klienta J. K. , bytem P. n. L. , V A. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jeho vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozeného J. K. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 30 000 Kč,

17. dne 3. 2. 2004 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. nám. , smlouvu o půjčce na částku 25 000 Kč na jméno klienta I. Š. , bytem M. , S. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené I. Š. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 25 000 Kč,

18. dne 3. 2. 2004 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. , smlouvu o půjčce na částku 30 000 Kč na jméno klienta L. R. , bytem B. , K. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené L. R. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 30 000 Kč,

19. dne 9. 3. 2004 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. , smlouvu o půjčce na částku 20 000 Kč na jméno klienta A. K. , bytem S. , V. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené A. K. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 20 000 Kč,

20. dne 25. 4. 2004 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. nám. , smlouvu o půjčce na částku 25 000 Kč na jméno klienta V. B. , zavázala se ji splácet a společnosti P. F. s. r. o. způsobila finanční škodu ve výši 25 000 Kč,

21. dne 23. 5. 2004 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. nám. , smlouvu o půjčce na částku 20 000 Kč na jméno klienta N. D. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené N. D. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 20 000 Kč,

22. dne 24. 5. 2004 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. nám., smlouvu o půjčce na částku 25 000 Kč na jméno klienta E. P. , kdy se zavázala tuto půjčku splácet, avšak tuto uhradila pouze částečně v nepravidelných splátkách v celkové výši 10 150 Kč, dále nehradila, čímž způsobila společnosti P. F. s. r. o. škodu ve výši 14 850 Kč,

23. dne 5. 6. 2004 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. , smlouvu o půjčce na částku 25 000 Kč na jméno klienta L. H. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené L. H. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 25 000 Kč,

24. dne 4. 7. 2004 v Hradci Králové uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. , smlouvu o půjčce na částku 18 000 Kč na jméno klienta G. V. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené G. V. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 18 000 Kč,

25. dne 20. 7. 2004 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. , smlouvu o půjčce na částku 16 000 Kč na jméno klienta L. J. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jeho vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozeného L. J. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 16 000 Kč,

26. dne 28. 7. 2004 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. , smlouvu o půjčce na částku 26 000 Kč na jméno klienta M. R. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jeho vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozeného M. R. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 26 000 Kč,

27. dne 29. 8. 2004 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. nám. , smlouvu o půjčce na částku 25 000 Kč na jméno klienta I. R. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené I. R. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 25 000 Kč,

28. dne 1. 9. 2004 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. nám. , smlouvu o půjčce na částku 25 000 Kč na jméno klienta N. D. , bytem H. K. , M. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené N. D. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 25 000 Kč,

29. dne 10. 9. 2004 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. nám. , smlouvu o půjčce na částku 30 000 Kč na jméno klienta V. T. , bytem H. K. – P. n. L. , P. J. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jeho vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozeného V. T. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 30 000 Kč,

30. dne 1. 9. 2004 v H. K. uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce E. D. se společností P. F. s. r. o., pobočka H. K. , U. nám. , smlouvu o půjčce na částku 30 000 Kč na jméno klienta P. J. , bytem H. K. , S. , tuto smlouvu uzavřela bez vědomí tohoto klienta, jehož nacionále měla k dispozici z minulé doby, kdy ho žádala o půjčku od citované společnosti, kterou chtěla pro vlastní potřebu, zavázala se ji splácet, předmětnou smlouvu podepsala bez jejího vědomí, finanční hotovost čerpala pro vlastní potřebu, čímž způsobila újmu na právech poškozené P. J. a finanční škodu společnosti P. F. s. r. o. ve výši 30 000 Kč,

31. v průběhu října 2004 v H. K. vylákala pod různými záminkami své finanční tísně od E. N. , bytem H. K. , B. , celkovou finanční hotovost ve výši 270 000 Kč, které si poškozená půjčila od několika bankovních subjektů s tím, že dle předchozí dohody bude splácet J. V. , svému závazku nedostála a svým jednáním způsobila E. N. škodu ve výši 270 000 Kč,

32. dne 19. 10. 2004 v H. K. se zavázala k uhrazení dluhu ve výši 73 140 Kč ve prospěch věřitele A. F. , kdy se jednalo o dluh vzniklý na neuhrazených půjčkách u společnosti P. F. s. r. o., které poškozená uzavřela na žádost J. V. na své jméno, kdy J. V. ke dni splatnosti dluhu 30. 11. 2004 neuhradila ani část tohoto dluhu a svým jednáním způsobila A. F. ¨ škodu ve výši 73 140 Kč,

33. dne 12. 12. 2004 v H. K. uzavřela smlouvu o půjčce na částku 570 000 Kč, kterou si půjčila od věřitele Ing. V. N. , bytem H. K. , H. , peníze převzala v plné výši a zavázala se je vrátit nejpozději do 30. 4. 2005, přičemž se dále zavázala, že pokud uvedený dluh v dané lhůtě nesplatí, převede do vlastnictví věřitele svůj byt v osobním vlastnictví v H. K. , S. , do současné doby dluh nesplatila, byt do osobního vlastnictví věřitele nepřevedla, který následně zjistil, že v době uzavření smlouvy o půjčce, na této nemovitosti vázne zástavní právo ve prospěch jiného věřitele, jednala tedy s úmyslem sebe obohatit ke škodě poškozeného Ing. V. N. , kterému svým jednáním způsobila škodu ve výši 570 000 Kč,

34. v době od 4. 12. 2004 do 18. 12. 2004 v H. K. vylákala od poškozeného V. V. , celkovou finanční hotovost ve výši 105 374 Kč, kdy se zavázala ve smlouvě o půjčce uhradit dluh do 28. 2. 2005, což do dnešního dne neučinila ani částečně, smlouvu o půjčce podepisovala v době, kdy byla značně zadlužená a věděla, že svému závazku nemůže dostát, vše ku škodě V. V. , kterému svým jednáním způsobila škodu ve výši 105 374 Kč,

35. dne 18. 12. 2004 v H. K. vylákala od poškozené K. V. , celkovou finanční hotovost ve výši 86 656 Kč, kdy se zavázala ve smlouvě o půjčce uhradit dluh do 28. 2. 2005, což do dnešního dne neučinila ani částečně, smlouvu o půjčce podepisovala v době, kdy byla značně zadlužená a věděla, že svému závazku nemůže dostát, vše ku škodě K. V. , které svým jednáním způsobila škodu ve výši 86 656 Kč,

36. dne 29. 12. 2004 v H. K. uzavřela smlouvu o půjčce na částku 80 000 Kč, které si půjčila od věřitele Z. I. , peníze si převzala v plné výši a zavázala se je vrátit do 20. 1. 2005 mezi 17:00 – 19:00 hodinou v místě bydliště věřitele, což do dnešního dne neučinila, peníze si půjčila, přestože věděla, že půjčené prostředky nemůže ve stanoveném termínu vrátit, věřitele o své zadluženosti v té době neinformovala, jednala s úmyslem sebe obohatit ku škodě poškozené Z. I. (data shora), které svým jednáním způsobila škodu ve výši 80 000 Kč,

37. dne 10. 8. 2005 v H. K. uzavřela smlouvu o půjčce na částku 180 000 Kč, které si půjčila od věřitele E. K. , peníze si převzala v plné výši a zavázala se je vrátit do konce roku 2005, což do dnešního dne neučinila, peníze si půjčila, přestože věděla, že půjčené prostředky nemůže ve stanoveném termínu vrátit, věřitele o své zadluženosti v té době neinformovala, jednala s úmyslem sebe obohatit ku škodě poškozené E. K. (data shora), které svým jednáním způsobila škodu ve výši 180 000 Kč.

Proti citovanému rozsudku nalézacího soudu podala odvolání mimo jiné obviněná, na jehož podkladě rozhodl Krajský soud v Hradci Králové, jako soud odvolací, usnesením ze dne 5. 9. 2007, sp. zn. 12 To 252/2007 tak, že podle § 256 tr. ř. obviněnou podané odvolání zamítl. Toto usnesení odvolacího soudu bylo doručeno mimo jiné obviněné dne 31. 10. 2007, jejímu obhájci dne 16. 10. 2007 a Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové dne 15. 10. 2007.

Proti citovanému usnesení odvolacího soudu podala obviněná, prostřednictvím svého obhájce JUDr. T. Š. dovolání, které bylo doručeno Okresnímu soudu v Hradci Králové dne 3. 12. 2007.

Obviněná svým dovoláním napadla výrok citovaného usnesení odvolacího soudu. Ohledně dovolacího důvodu uvedla, že napadené usnesení spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo na jiném nesprávném hmotně právním posouzení, přičemž odkázala na § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., a dále uvedla, že jí byl uložen takový druh trestu, který zákon nepřipouští, nebo trest ve výměře mimo trestní sazbu, přičemž odkázala na § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř.

Naplnění uvedených dovolacích důvodů spatřuje obviněná v tom, že se soudy nedostatečně zabývaly otázkou přiměřenosti uloženého trestu. Poukázala na to, že nebyla dosud trestaná, že se snaží hradit způsobenou škodu, a že spolupracovala s orgány činnými v trestním řízení. Vzhledem k těmto skutečnostem uvedla obviněná, že jí uložený trest je zcela nepřiměřený a v rozporu s ustanoveními § 23 odst. 1 tr. zák. a § 31 až 34 tr. zák.

V druhé části svého dovolání obviněná uvedla, že shora uvedené námitky lze podle jejího mínění podřadit pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., přičemž v tomto směru odkázala na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 7. 2006, sp. zn. 8 Tdo 721/2006. K tomu dodala, že s ohledem na závěry nálezu Ústavního soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 603/06, lze uvedené námitky podřadit též pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhla obviněná závěrem svého dovolání, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil napadené usnesení odvolacího soudu a též rozsudek nalézacího soudu v části týkající se výroku o trestu a způsobu jeho výkonu. Dále navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky sám ve věci rozhodl tak, že jí uloží trest odnětí svobody v délce trvání dvou let, jehož výkon podmíněně odloží na zkušební dobu čtyř let.

K dovolání obviněné se vyjádřila nejvyšší státní zástupkyně prostřednictvím státní zástupkyně činné u Nejvyššího státního zastupitelství. Ta po shrnutí předchozího řízení a obsahu obviněnou podaného dovolání uvedla, že aplikace ustanovení § 23 a § 33 tr. zák. není otázkou právního posouzení skutku. Aplikace dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. tedy není na místě.

Pokud jde o odkaz na citovaný nález Ústavního soudu uvedla státní zástupkyně, že není přiléhavý, neboť v uvedeném případu byla řešena problematiky kompenzace nepřiměřené délky trestního řízení prostředky trestního práva, tedy úvahou o druhu a výši trestu. V nyní posuzovaném případu však k žádnému porušení ústavních práv obviněné nedošlo, a ta ani žádné takové porušení nenamítá.

Vzhledem k uvedenému navrhla závěrem svého vyjádření státní zástupkyně činná u Nejvyššího státního zastupitelství, aby Nejvyšší soud České republiky odmítl obviněnou podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř., a toto rozhodnutí učinil v souladu s § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací

(§ 265c tr. ř.) nejprve zkoumal, zda je v této trestní věci dovolání přípustné, zda bylo podáno v zákonné lhůtě a oprávněnou osobou. Shledal přitom, že dovolání obviněné přípustné je [§ 265a odst. 1, 2 písm. a), h) tr. ř.], že bylo podáno v zákonné lhůtě, jakož i na místě, kde je lze učinit (§ 265e odst. 1 tr. ř.), a že bylo podáno oprávněnou osobou [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.].

Vzhledem k tomu, že lze dovolání podat jen z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. ř., musel Nejvyšší soud dále posoudit otázku, zda lze dovolatelem uplatněné dovolací důvody považovat za důvody uvedené v citovaném ustanovení zákona, jejichž existence je zároveň podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem. V úvahu přitom přicházelo posouzení pouze ve vztahu k ustanovení odstavce prvního § 265b tr. ř.

Obviněná ve svém dovolání označuje jako dovolací důvod nejprve skutečnosti uvedené v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. K tomuto je třeba v obecné rovině uvést následující:

Podle citovaného ustanovení lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Z uvedeného plyne, že v rámci rozhodování o dovolání vychází Nejvyšší soud zásadně ze skutkových zjištění provedených soudy v předchozím řízení a pouze hodnotí, zda tato skutková zjištění byla z hlediska hmotného práva správně posouzena. Není tedy možné namítat nic proti samotným skutkovým zjištěním soudu, proti tomu, jak soud hodnotil důkazy, v jakém rozsahu provedl dokazování, jak postupoval při provádění důkazů, apod. V tomto směru totiž nejde o aplikaci hmotného práva, ale procesních předpisů, zejména ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. o postupu orgánů činných v trestním řízení při zjišťování skutkového stavu a při hodnocení důkazů. Hmotně právní posouzení se pak týká především trestního práva hmotného, ale může se týkat i jiných právních odvětví (k tomu srov. č. 36/2004 Sb. rozh. tr., str. 299). Nesprávnost může spočívat v tom, že soud nesprávně aplikuje normu hmotného práva tím, že buď použije jiný právní předpis či jiné ustanovení nebo použije správný právní předpis a jeho správné ustanovení, ale nesprávně je vyloží. Nesprávnost může rovněž spočívat v chybně posouzené předběžné otázce. Je třeba dodat, že v žádném z dalších ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. trestní řád nepřipouští jako důvod dovolání, že by rozhodnutí bylo založeno na nesprávném nebo neúplném skutkovém zjištění. Z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř., je dovolání podáno i v případě, kdy je v něm sice citováno některé z ustanovení § 265b tr. ř., ale ve skutečnosti jsou vytýkány vady, které zákon jako důvod dovolání nepřipouští.

Obviněná ve svém dovolání označuje jako dovolací důvod dále i skutečnosti uvedené v ustanovení § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř. K tomuto je třeba v obecné rovině uvést následující:

Uvedený dovolací důvod je dán v případě nejzávažnějších pochybení soudu, a to byl–li obviněnému uložen takový druh trestu, který zákon nepřipouští nebo mu byl uložen trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou v trestním zákoně na trestný čin, jímž byl uznán vinným. Jiná pochybení, spočívající zejména v nesprávné vyhodnocení kritérií uvedených v § 23, § 31 až § 34 tr. zák. a v důsledku toho uložení nepřiměřeného přísného nebo naopak nepřiměřeně mírného trestu, nelze v dovolání namítat prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř., a ani prostřednictvím jiného dovolacího důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 tr. ř. (srov. č. 22/2003 Sb. rozh. tr.). Jiné vady výroku o trestu, spočívající v porušení hmotného práva, než jsou otázky druhu a výměry trestu, jako je např. pochybení soudu v právním závěru o tom, zda měl či neměl být uložen souhrnný trest, je možno považovat za jiné nesprávné hmotně právní posouzení ve smyslu § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (srov. rovněž č. 22/2003 Sb. rozh. tr.).

Jak již bylo podrobně naznačeno výše, je celá dovolací argumentace obviněné založena toliko na zpochybnění přiměřenosti jí uloženého nepodmíněného trestu odnětí svobody, a to z pohledu posouzení kritérií obsažených v trestním zákoně pro určení konkrétního výměru trestu v tom kterém případě. S ohledem na shora uvedený obecný výklad dovolacích důvodů podle § 265b odst. 1 písm. g), h) tr. ř. lze konstatovat, že námitky, které obviněná vtělila do svého mimořádného opravného prostředku nelze obsahově podřadit pod jí zvolené dovolací důvody, avšak nelze je podřadit ani pod žádný jiný zákonný dovolací důvod uvedený v § 265b tr. ř. Z toho pohledu je nutné námitky obviněné posoudit jako stojící mimo zákonné dovolací důvody a Nejvyšší soud se jimi proto nemohl dále věcně zabývat.

Pokud jde o odkaz na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2006, sp. zn. 8 Tdo 721/2006, stejně jako odkaz na nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2007, sp. zn. I. ÚS 603/06, pak je možno říci, že obě uvedená rozhodnutí jsou založena na námitce nepřiměřenosti uloženého trestu s ohledem na nepřiměřenou délku trestního řízení, a tedy na rozporu s ústavně zaručeným právem na projednání věci bez zbytečných průtahů (čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), které představuje komponentu práva na spravedlivý proces. Nepřiměřenou délku trestního řízení však obviněná v posuzované věci nenamítá. Vzhledem k uvedenému nelze závěry uvedené v citovaných rozhodnutí bez dalšího vztahovat na nyní posuzovaný případ.

Vzhledem ke shora uvedenému dospěl Nejvyšší soud k závěru, že obviněná J. V. podala dovolání z jiných důvodů, než jsou uvedeny v ustanovení § 265b tr. ř., a proto postupoval podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. a její dovolání odmítl, aniž se dále zabýval jím napadeným rozhodnutím a řízením jemu předcházejícím podle § 265i odst. 3 až 5 tr. ř. O odmítnutí dovolání Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 7. srpna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch

Vydáno: 07. August 2008