JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tcu 148/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 18. ledna 2006 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky L. L., roz. M., rozsudkem Obvodového soudu Regensburg, Spolková republika Německo, ze dne 3. 6. 2004, sp. zn. 20 Ls 107 Js 24420/03, a to pro trestný čin krádeže v 19 případech a pokus trestného činu krádeže v 9 případech podle § 242, § 243 odst. 1 č. 1 a 3, § 22, § 23, § 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k celkovému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců, se zahrnutím trestu z rozsudku Obvodního soudu v Norimberku ze dne 18. 12. 2003, sp. zn. 43 Ds 802 Js 20020/03, jímž byl uznán vinným trestným činem krádeže.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Regensburg, Spolková republika Německo, ze dne 3. 6. 2004, sp. zn. 20 Ls 107 Js 24420/03, jenž nabyl právní moci téhož dne, byl L. L. uznán vinným trestným činem krádeže v 19 případech a pokusem trestného činu krádeže v 9 případech podle § 242, § 243 odst. 1 č. 1 a 3, § 22, § 23, § 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, za což byl odsouzen k celkovému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců, se zahrnutím trestu z rozsudku Obvodního soudu v Norimberku ze dne 18. 12. 2003, sp. zn. 43 Ds 802 Js 20020/03, jímž byl uznán vinným trestným činem krádeže.

Trestné činnosti, jíž byl uznán vinným rozsudkem Obvodového soudu v Regensburgu, se měl podle zjištění soudu dopustit tím, že v časovém rozmezí od 11. 4. 2003 do 15. 8. 2003 se na základě pokaždé znovu pojatého rozhodnutí o činu vloupal ve velkém počtu případů do obchodních prostorů v městské oblasti a v okresech Regensburg, Straubing a Amberg a odcizil odtud peněžní hotovost a rovněž jiné cennosti, aby je použil k vlastním účelům. Těmito činy způsobená celková škoda na odcizených věcech činí asi 13 917 EUR a celková věcná škoda činí kolem 19 119 EUR. V podrobnostech se jedná o tyto případy:

1.V době od 11. 4. 2003, 11:00 hod. do 12. 4. 2003, 7:15 hod. po předchozím rozbití výplně dveří vnikl do prostoru truhlářské firmy T. S. , K. S. , 93057 Řezno, a odcizil odtud digitální kameru značky Ricoh a laptop značky Network;

2.V době od 11. 4. 2003, 16:00 hod. do 12. 4. 2003, 14:00 hod. po předchozím rozbití skleněné výplně vrat dílny vnikl do prostor firmy B. a P. , A. , 93057 Rezno, a odcizil odtud laptop značky Sony;

3.Dne 12. 4. 2003 kolem 1:30 hod. po předchozím rozbití okenní tabule vnikl do prostoru firmy se stavebninami B. K. , H. , 93057 Rezno, aby zde pátral po věcech, jež by stály za odcizení, k čemuž nakonec však nedošlo;

4.V době od 12. 5. 2003, 12:00 hod. do 13. 4. 2003, 19:35 hod. vnikl do obchodního prostoru firmy K. , S. S. , 94315 Straubing, a odcizil odtud peněžní hotovost ve výši asi 70 EUR, mobilní telefon značky Gigaset 4000 a rovněž laptop značky Toshiba Citylight 2100 CDS;

5.V noci z 8. 5. 2003, 20:20 hod. na 9. 5. 2003, 6:55 hod. po předchozím rozbití okna a vypáčení dveří vnikl do prostoru firmy LG H. , I. , 93077 Bad Abbach a odcizil odtud hotovost ve výši kolem 260 EUR;

6.V noci z 8. 5. 2003, 20:20 hod., na 9. 5. 2003, 6:55 hod. po předchozím vypáčení dveří vnikl do prostoru firmy S. , I., 93077 Bad Abbach, aby zde pátral po věcech, jež by stály za odcizení, k čemuž nakonec nedošlo;

7.Dne 12. 5. 2003 kolem 1:58 hod. po předchozím vysazení okna v hliníkovém rámu a vypáčení dveří vnikl do skladiště firmy N. , B. , 94315 Straubing, aby zde pátral po věcech, jež by stály za odcizení, k čemuž nakonec nedošlo;

8.V noci z 12. 5. 2003, 20:30 hod na 13. 5. 2003, 7:25 hod., po předchozím rozbití okenní tabule vnikl do obchodního prostoru firmy A. , G. –H. –S. , 94315 Straubing, a odcizil odtud hotovost ve výši kolem 50 EUR;

9.V noci z 12. 5. 2003, 18:15 hod., na 13. 5. 2003, 7:45 hod., vnikl do prostoru firmy S. , S. , 94315 Straubing a odcizil odtud hotovost ve výši asi 900 EUR;

10.V noci z 12. 5. 2003, 17:00 hod., na 13. 5. 2003, 7:30 hod. po předchozím rozbití vchodových dveří vnikl do prostoru firmy D. , S. , 94315 Straubing a odcizil odtud hotovost ve výši asi 740 EUR;

11.V noci z 13. 5. 2003, 19:00 hod. na 14. 5. 2003, 7:30 hod., po předchozím rozbití okenní tabulky vnikl do obchodního prostoru značkové prodejny automobilů R. , O. D., 93476 Blaibach, přičemž k odcizení cenností nakonec nedošlo;

12.V noci z 8. 6. 2003, 19:30 hod., na 9. 6. 2003, 9:15 hod. po předchozím rozbití okna vnikl do prostoru firmy Ch. L. , W. , 93057 Řezno, a odcizil odtud cigarety;

13.V době od 8. 6. 2003, 12:00 hod., do 10. 6. 2003, 7:30 hod. po předchozím rozbití okenní tabule vnikl do prostoru firmy R. O. K. D. GmbH, H. S. , 93057 Řezno a odcizil odtud hotovost ve výši asi 300 EUR;

14.V době od 7. 6. 2003, 14:00 hod. do 9. 6. 2003, 13:00 hod. po předchozím rozbití okenní tabule vnikl do prostoru firmy S. , W. S. 1, 93057 Řezno a odcizil odtud hotovost ve výši kolem 500 EUR a rovněž dva sešity technických průkazů v hodnotě kolem 20 EUR;

15.V době od 20. 7. 2003, 10:00 hod. do 21. 7. 2003, 6:00 hod. po předchozím rozbití okna na toaletě a vypáčení dveří kanceláře vnikl do prostoru firmy C. a R. , F. , 92224 Amberg a odcizil odtud hotovost ve výši kolem703 EUR;

16.V době od 20. 7. 2003, 10:30 hod., do 21. 7. 2003, 6:00 hod., po předchozím rozbití dveřní skleněné výplně vnikl do prostoru firmy S. , F. , 92224 Amberg, kde násilím vypáčil dveře účtárny a odcizil z trezoru a z dopisní obálky hotovost ve výši kolem 600 EUR;

17.V době od 20. 7. 2003, 11:30 hod, do 21. 7. 2003, 6:30 hod., po předchozím rozbití okenní tabule vnikl do kancelářského prostoru firmy F. A. , F. , 92224 Amberg, kde vypáčil několik kancelářských skříní, popřípadě zásuvek psacího stolu a odcizil odtud hotovost v celkové výši 1 700 EUR a rovněž dvě bankovní karty (průkazky) Volsk-/Raiffeinsenbank, resp. Hypo Vereinsbank Amberg;

18.Rovněž v době od 20. 7. 2003, 11:30 hod., do 21. 7. 2003, 6:30 hod., po vypáčení spojovacích dveří vnikl do prostoru firmy G. , F. , 92224 Amberg, kde vypáčil kancelářskou skříň a z trezoru odcizil hotovost ve výši kolem 230 EUR;

19.V období od 12. 8. 2003, 21:00 hod., do 13. 8. 2003, 5:00 hod. po vypáčení okna vnikl do obchodního prostoru tiskárny M. , S. , 944491 Hengersberg, a odcizil odtud hotovost ve výši kolem 530 EUR, mobilní telefon a rovněž průkaz Všeobecného německého automobilového klubu (ADAC) poškozeného M. ;

20.V noci z 12. 8. na 13. 8. 2003 po vypáčení okna společenské místnosti vnikl do obchodního prostoru firmy R+S K. , D. , 94491 Hengersberg, aby zde pátral po věcech, jež by stály za odcizení, k čemuž nakonec nedošlo;

21.V noci z 12. 8. 2003 na 13. 8. 2003 po vypáčení okna vnikl do obchodního prostoru firmy K. N. S. , S. , 94491 Hengersberg, aby odtud odcizil hotovost a rovněž jiné cennosti, k čemuž nakonec nedošlo;

22.V době od 14. 8. 2003, 20:00 hod., do 15. 8. 2003, 10:00 hod. po předchozím rozbití skleněné výplně přesuvných dveří vnikl do obchodního prostoru firmy Feistenauer, automobilové dílny, Regensburger Str. 144, 93128 Regenstauf, a odcizil odtud hotovost ve výši kolem 90 EUR;

23.V době od 14. 8. 2003, 18:30 hod., do 15. 8. 2003, 10:00 hod. po vypáčení vchodových dveří vnikl do kancelářského traktu značkové prodejny automobilů F., R., 93128 Regenstauf a odcizil odtud hotovost ve výši kolem 550 EUR;

24.V době od 14. 8. 2003, 20:00 hod., do 15. 8. 2003 vnikl do prostoru provozovny pneumatik H. , R. , 93128 Regenstauf tak, že rozbil skleněnou výplň přesuvných vrat, kde v kancelářském traktu odcizil z tam se nacházejícího trezoru 500 EUR v hotovosti a rovněž MP3-přehrávač;

25.V noci ze 14. 8. 2003 na 15. 8. 2003 po vypáčení zadního okna pomocí sochoru vnikl do nákupní pasáže Nákupního centra S. R. , S. , 93128 Regenstauf, kde vypáčil vstupní dveře řeznictví Schild, uvnitř však nemohl najít nic, co by stálo za odcizení;

26.Rovněž v noci ze 14. 8. 2003 na 15. 8. 2003, mezi 20:00 hod. a 8:00 hod., vnikl v Nákupním centru S. , S., 93128 Regenstauf, do obchodního prostoru pekařství-cukrárny W. a násilím vypáčil zásuvku pokladny nacházející se na pultu, proti jeho očekávání tam však žádná hotovost nebyla;

27.Rovněž v noci ze 14. 8. 2003 na 15. 8. 2003, mezi 20:00 hod. a 8:00 hod., se bez úspěchu pokusil vypáčit vstupní dveře kadeřnictví „I. F. ”, nacházejícího se v nákupní pasáži;

28.V době od 14. 8. 2003, 20:00 hod., do 16. 8. 2003, 7:45 hod., po vypáčení okna vnikl do obchodního prostoru firmy N. , S. , 93128 Regenstauf, kde násilím vypáčil pět zásuvek s cennostmi a odcizil z nich hotovost ve výši kolem 200 EUR.

Trestné činnosti, jíž byl uznán vinným rozsudkem Obvodového soudu v Norimberku, se měl podle zjištění soudu dopustit tím, že spolu se svým bratrem v noci na 21. 8. 2003

1.násilím otevřeli dveře u obchodních prostor firmy W. S. , D. , 92318 Neumarkt, odkud odcizili digitální kameru v hodnotě 200 EUR, přičemž poškozením zařízení způsobili škodu ve výši 200 EUR;

2.oknem vnikli do obchodních prostor firmy A. L. , M. , 92318 Neumarkt, odkud odcizili v hotovosti 400 EUR, trezor a rádiohodiny, přičemž poškozením zařízení způsobili škodu ve výši 200 EUR;

3.po vyklopení okna vnikli do prostoru firmy M. F. , M. , 92318, Neumarkt, odkud odcizili mobilní telefon v hodnotě 70 EUR a v hotovosti 70 EUR, přičemž poškozením zařízení způsobili škodu ve výši 100 EUR;

4.pokusili se vniknout zadními vchodovými dveřmi do prostoru provozovny firmy E. T. , M. , 923 18 Neumarkt, přičemž na vstupních dveřích způsobili škodu ve výši 1000 EUR;

5.později okolo 21.15. hod. překonali plot okolo prodejny automobilů K. v B. F. –K., B. –B. S. , kde rozbitím dveří a oken vnikli do dílny, skladu náhradních dílů a do výstavního prostoru, které prohledali a nic k odcizení nenalezli, následně byli v dvorním prostoru objeveni pracovníkem ostrahy, kterému uprchli a krátce nato byli zadrženi, přičemž poškozením zařízení způsobili škodu ve výši 10 000 EUR.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německých soudů do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemskými soudy do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Konečně pak podle § 4 odst. 3 téhož zákona, jestliže Nejvyšší soud rozhodne o uznání rozsudku podle odstavce 1 nebo o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů podle odstavce 2, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky.

Z podaného návrhu a z obsahu připojených spisových materiálů vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemskými soudy, přičemž odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle právního řádu České republiky (trestné činy krádeže podle § 247 tr. zák. a poškozování cizí věci podle § 257 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzovaných věcech jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. Odsouzený L. L. se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti majetku jiných osob, spáchané velmi vysokým počtem dílčích útoků, jíž způsobil relativně vysokou škodu. Pokud pak jde o druh trestu, byl mu uložen citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. ledna 2006

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch

Vydáno: 18. January 2006