JUDIKATURA - Civilní proces - žaloba na obnovu řízení

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 4165/2013

Byla-li v řízení o dědictví zařazena do aktiv dědictví nebo do společného jmění zůstavitele a jeho manžela na základě shodných údajů účastníků určitá věc, právo nebo jiná majetková hodnota, není důvodem obnovy řízení podle ustanovení § 228 odst. 1 písm. a) o. s. ř. skutečnost, že se posléze (v době po skončení řízení o dědictví) ukázalo (na základě pravomocného rozhodnutí ...

Vydáno: 15. January 2015

SPISOVÁ ZNAČKA

   / 

AUTOR