JUDIKATURA - Civilní proces - rozsudek pro uznání

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 2250/2012

O zřejmou bezúspěšnost uplatňování práva, která brání vydání výzvy podle § 114b odst. 1 o. s. ř., jde i v případě, kdy výše plnění požadovaného žalobcem neodpovídá skutkovým tvrzením, o které žalobce opírá uplatněné právo.

Vydáno: 25. April 2013

SPISOVÁ ZNAČKA

   / 

AUTOR