JUDIKATURA - Civilní proces - právo na spravedlivé soudní řízení

Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 3029/17

Dodrží-li jednotlivec stanovený postup a soud přesto odmítne o jeho právu rozhodnout, dochází k porušení práva na soudní ochranu, k ústavně nepřípustnému odepření spravedlnosti (denegatio iustitiae). To platí i pro řízení o dovolání před Nejvyšším soudem, neboť i když dovolání představuje mimořádný opravný prostředek, rozhodování o něm - je-li už takový opravný prostředek v právním řádu zaveden - není vyjmuto ...

Vydáno: 05. September 2018

Rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 2607/17

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Lichovníka, soudců JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj) a JUDr. Davida Uhlíře o ústavní stížnosti International Property Invest, spol. s r.o., Praha 1, Náměstí Republiky 1, zastoupené JUDr. Danielem Weinholdem, Ph.D., advokátem se sídlem Na Florenci 15, Praha 1, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. června 2017 č. j. 20 ...

Vydáno: 04. September 2018

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 4038/2017

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny, a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny se sídlem v Praze 3, Orlická č. 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému Z. Ž., zastoupenému JUDr. Janem Nohejlem, advokátem se sídlem v Praze 3, U Rajské zahrady ...

Vydáno: 03. October 2017

SPISOVÁ ZNAČKA

   / 

AUTOR