JUDIKATURA

Obchodněprávní judikatura

 • 22.09.2017Nejvyšší soud ČR

  K důvodnosti zrušení již schváleného oddlužení a prohlášení konkurzu

 • 12.09.2017Nejvyšší soud ČR

  K vypořádání obchodního podílu v rámci řízení o vypořádání SJM

 • 05.09.2017Nejvyšší soud ČR

  Insolvence

 • 25.08.2017Nejvyšší soud ČR

  Odměna insolvenčního správce

 • 16.08.2017Nejvyšší soud ČR

  Přebytek ze zpeněžení majetkové podstaty jako základ pro určení výše odmě ...

Civilněprávní judikatura

 • 20.09.2017Nejvyšší soud ČR

  Odpovědnost státu za škodu - nepřiměřená délka kompenzačního řízení

 • 18.09.2017Nejvyšší soud ČR

  Pracovněprávní vztahy a směnka

 • 15.09.2017Nejvyšší soud ČR

  Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou

 • 12.09.2017Nejvyšší soud ČR

  K vypořádání obchodního podílu v rámci řízení o vypořádání SJM

 • 08.09.2017Nejvyšší soud ČR

  Pojištění

Ústavněprávní a správněprávní judikatura

 • 04.08.2017Ústavní soud

  Zohlednění rozhodovací praxe Nejvyššího soudu

 • 03.08.2017Ústavní soud

  Uzavření pozemní komunikace a shromažďovací právo

 • 02.08.2017Nejvyšší správní soud

  Znaky veřejně přístupné účelové komunikace

 • 28.07.2017Ústavní soud

  Restituce - plná realizace vlastnického práva

 • 27.07.2017Ústavní soud

  Autonomie vůle - neplatnost smlouvy až jako krajní možnost

Procesní judikatura

 • 13.09.2017Nejvyšší soud ČR

  K hodnocení důkazů odvolacím soudem

 • 11.09.2017Nejvyšší soud ČR

  K ustanovení zástupce za účelem ochrany zájmů účastníka v celém řízení

 • 07.09.2017Nejvyšší soud ČR

  Místní příslušnost soudu

 • 04.09.2017Nejvyšší soud ČR

  Přikázání pohledávky

 • 01.09.2017Nejvyšší soud ČR

  Exekučním titulem není rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu

SPISOVÁ ZNAČKA

   / 

AUTOR

REKLAMA
CZECHREADYMADE - s.r.o. od 26 000,-