JUDIKATURA

Obchodněprávní judikatura

 • 20.11.2017Nejvyšší soud ČR

  Omluva v televizním vysílání jako prostředek ochrany proti nekalé soutěži

 • 16.11.2017Nejvyšší soud ČR

  Neplatnost koncesní smlouvy

 • 06.11.2017Nejvyšší soud ČR

  Dobrá pověst a zadostiučinění

 • 30.10.2017Nejvyšší soud ČR

  Přikázání věci po zahájení insolvenčního řízení

 • 23.10.2017Nejvyšší soud ČR

  Aktivní legitimace družstva k podání vylučovací žaloby

Civilněprávní judikatura

 • 22.11.2017Nejvyšší soud ČR

  Výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce

 • 15.11.2017Nejvyšší soud ČR

  Objektivní předvídatelnost vzniku škody

 • 14.11.2017Nejvyšší soud ČR

  Náhrada škody

 • 13.11.2017Nejvyšší soud ČR

  Rozdíl mezi stavem ujetých kilometrů uvedeným v kupní smlouvě a skutečnos ...

 • 10.11.2017Nejvyšší soud ČR

  Plnění za jiného

Ústavněprávní a správněprávní judikatura

 • 04.08.2017Ústavní soud

  Zohlednění rozhodovací praxe Nejvyššího soudu

 • 03.08.2017Ústavní soud

  Uzavření pozemní komunikace a shromažďovací právo

 • 02.08.2017Nejvyšší správní soud

  Znaky veřejně přístupné účelové komunikace

 • 28.07.2017Ústavní soud

  Restituce - plná realizace vlastnického práva

 • 27.07.2017Ústavní soud

  Autonomie vůle - neplatnost smlouvy až jako krajní možnost

Procesní judikatura

 • 09.11.2017Nejvyšší soud ČR

  Rozsudek bez podpisu soudce jako (ne)exekuční titul

 • 07.11.2017Nejvyšší soud ČR

  Exekuce

 • 01.11.2017Nejvyšší soud ČR

  Společný úkon advokáta dle ustanovení § 12 odst. 4 advokátního tarifu

 • 31.10.2017Nejvyšší soud ČR

  Neplatnost právního úkonu

 • 23.10.2017Nejvyšší soud ČR

  Aktivní legitimace družstva k podání vylučovací žaloby

SPISOVÁ ZNAČKA

   / 

AUTOR

REKLAMA
CZECHREADYMADE - s.r.o. do 24 hodin