JUDIKATURA

Obchodněprávní judikatura

 • 14.09.2018Nejvyšší soud ČR

  K péči řádného hospodáře

 • 31.08.2018Nejvyšší soud ČR

  Vztah nároku na plnění ze zajišťovací směnky a nároku ze zajištěné pohle ...

 • 23.08.2018Nejvyšší soud ČR

  K nepřiměřenosti smluvní pokuty

 • 21.08.2018Nejvyšší soud ČR

  Rozpor s dobrými mravy soutěže

 • 20.08.2018Nejvyšší soud ČR

  Přičítatelnost vědomosti právnické osobě

Civilněprávní judikatura

 • 10.09.2018Nejvyšší soud ČR

  K objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

 • 06.09.2018Nejvyšší soud ČR

  Náhrada škody

 • 04.09.2018Nejvyšší soud ČR

  Běh subjektivní promlčecí doby nároku na náhradu škody způsobené při výko ...

 • 03.09.2018Nejvyšší soud ČR

  Změna dohody o správě společné věci soudem

 • 16.08.2018Nejvyšší soud ČR

  Nárok na náhradu poklesu obvyklé ceny vozidla po nehodě

Ústavněprávní a správněprávní judikatura

 • 19.09.2018Nejvyšší správní soud

  Posouzení odpovědnosti za správní delikt na úseku bezpečnosti práce

 • 18.09.2018Ústavní soud

  Zjišťování názoru dítěte v případě sporu rodičů ohledně volby základní š ...

 • 17.09.2018Ústavní soud

  Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za porušení povinností řidi ...

 • 27.08.2018Ústavní soud

  K principu subsidiarity trestní represe

 • 22.08.2018Ústavní soud

  K právu právnické osoby zvolit si obhájce

Procesní judikatura

 • 22.08.2018Ústavní soud

  K právu právnické osoby zvolit si obhájce

 • 13.07.2018Nejvyšší soud ČR

  Náhrada nákladů za vypracování znaleckého posudku

 • 12.07.2018Nejvyšší soud ČR

  Nesprávné právní posouzení jako dovolací důvod

 • 09.07.2018Nejvyšší soud ČR

  K určení rozhodce v rozhodčí doložce

 • 04.07.2018Nejvyšší soud ČR

  Odměna opatrovníka