JUDIKATURA

Obchodněprávní judikatura

 • 18.01.2019Nejvyšší soud ČR

  K následkům neplatné smlouvy o prodeji podniku

 • 06.11.2018Nejvyšší soud ČR

  Výkon činnosti po zániku funkce člena představenstva

 • 26.10.2018Ústavní soud

  K přesvědčivému odůvodnění snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty

 • 18.10.2018Nejvyšší soud ČR

  Vztah detence cenného papíru ve formě na doručitele a jeho vlastnictví

 • 01.10.2018Nejvyšší soud ČR

  Zákonné ručení společníků za závazky společnosti

Civilněprávní judikatura

 • 08.01.2019Nejvyšší soud ČR

  Plnění z pojistné smlouvy jako bezdůvodné obohacení

 • 07.01.2019Nejvyšší soud ČR

  Pracovněprávní vztahy, Diskriminace

 • 03.01.2019Nejvyšší soud ČR

  Vyřazení pozemní komunikace ze zimní údržby

 • 08.11.2018Nejvyšší soud ČR

  pojistné plnění při absenci povinného smluvního pojištění odpovědnosti za ...

 • 04.10.2018Ústavní soud

  Odškodnění za pracovní úraz a příčinná souvislost v případě pooperačních ...

Ústavněprávní a správněprávní judikatura

 • 16.01.2019Ústavní soud

  Ústavněprávní limity ochrany soukromí a zásahu do povinnosti mlčenlivost ...

 • 11.01.2019Ústavní soud

  Rozvrh práce jako jeden z nástrojů realizace práva na zákonného soudce

 • 10.01.2019Ústavní soud

  Určení počátku běhu subjektivní promlčecí lhůty

 • 04.01.2019Ústavní soud

  Náhrada nákladů řízení při zastoupení organizační složky státu advokátem

 • 03.01.2019Nejvyšší soud ČR

  Vyřazení pozemní komunikace ze zimní údržby

Procesní judikatura

 • 17.01.2019Ústavní soud

  K otázce nákladů řízení v bagatelních věcech

 • 14.01.2019Ústavní soud

  Ústavně konformní výklad ustanovení § 229 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

 • 18.12.2018Nejvyšší soud ČR

  Překážka věci rozsouzené pro řízení o žalobě na určení

 • 17.12.2018Ústavní soud

  K hodnocení obsahu dovolání Nejvyšším soudem

 • 14.12.2018Ústavní soud

  Nevypořádání se s návrhem na předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru