JUDIKATURA

Obchodněprávní judikatura

 • 18.01.2019Nejvyšší soud ČR

  K následkům neplatné smlouvy o prodeji podniku

 • 06.11.2018Nejvyšší soud ČR

  Výkon činnosti po zániku funkce člena představenstva

 • 26.10.2018Ústavní soud

  K přesvědčivému odůvodnění snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty

 • 18.10.2018Nejvyšší soud ČR

  Vztah detence cenného papíru ve formě na doručitele a jeho vlastnictví

 • 01.10.2018Nejvyšší soud ČR

  Zákonné ručení společníků za závazky společnosti

Civilněprávní judikatura

 • 08.01.2019Nejvyšší soud ČR

  Plnění z pojistné smlouvy jako bezdůvodné obohacení

 • 07.01.2019Nejvyšší soud ČR

  Pracovněprávní vztahy, Diskriminace

 • 03.01.2019Nejvyšší soud ČR

  Vyřazení pozemní komunikace ze zimní údržby

 • 08.11.2018Nejvyšší soud ČR

  pojistné plnění při absenci povinného smluvního pojištění odpovědnosti za ...

 • 04.10.2018Ústavní soud

  Odškodnění za pracovní úraz a příčinná souvislost v případě pooperačních ...

Ústavněprávní a správněprávní judikatura

 • 06.02.2019Ústavní soud

  Vydání rozsudku pro uznání založeného na fikci uznání

 • 05.02.2019Ústavní soud

  K povinnosti soudu ustanovit nezletilému účastníku řízení opatrovníka (jí ...

 • 01.02.2019Ústavní soud

  Ke vzdání se práva na odpor proti trestnímu příkazu

 • 28.01.2019Ústavní soud

  Vliv rozhodování o osvobození od soudního poplatku na lhůtu pro jeho zapl ...

 • 23.01.2019Ústavní soud

  Nesprávná interpretace obsahu dovolání Nejvyšším soudem vedoucí k jeho od ...

Procesní judikatura

 • 12.02.2019Nejvyšší soud ČR

  K aplikaci řádu stálého rozhodčího soudu

 • 22.01.2019Nejvyšší soud ČR

  Návrh na zastavení exekuce a společné jmění manželů

 • 17.01.2019Ústavní soud

  K otázce nákladů řízení v bagatelních věcech

 • 14.01.2019Ústavní soud

  Ústavně konformní výklad ustanovení § 229 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

 • 18.12.2018Nejvyšší soud ČR

  Překážka věci rozsouzené pro řízení o žalobě na určení