JUDIKATURA

Obchodněprávní judikatura

 • 20.04.2018Vrchní soud v Praze

  Pohledávka za pozůstalostí, která se stane součástí majetkové podstaty

 • 12.04.2018Nejvyšší soud ČR

  Odpovědnost insolvenčního správce za škodu

 • 11.04.2018Nejvyšší soud ČR

  K vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce

 • 19.03.2018Nejvyšší soud ČR

  Nepřiměřenost smluvní pokuty

 • 13.03.2018Nejvyšší soud ČR

  Podjatost insolvenčního správce

Civilněprávní judikatura

 • 20.04.2018Vrchní soud v Praze

  Pohledávka za pozůstalostí, která se stane součástí majetkové podstaty

 • 18.04.2018Nejvyšší soud ČR

  K odpovědnosti za vady

 • 16.04.2018Nejvyšší soud ČR

  Určení výše obvyklé licenční odměny

 • 04.04.2018Nejvyšší soud ČR

  Pracovní poměr vedoucích zaměstnanců založený smlouvou

 • 03.04.2018Ústavní soud

  Právní fikce doručování písemností v občanském soudním řízení

Ústavněprávní a správněprávní judikatura

 • 13.04.2018Ústavní soud

  K povinnosti obecného soudu posoudit účelnost nákladů řízení

 • 09.04.2018Ústavní soud

  K uložení výjimečného trestu za pokus zločinu vraždy

 • 08.03.2018Ústavní soud

  K neplatnosti právního úkonu pro nedostatek formy

 • 23.11.2017Nejvyšší soud ČR

  Podmínky pro rozhodnutí o vyvlastnění

 • 04.08.2017Ústavní soud

  Zohlednění rozhodovací praxe Nejvyššího soudu

Procesní judikatura

 • 17.04.2018Nejvyšší soud ČR

  K platnosti rozhodčí doložky

 • 10.04.2018Nejvyšší soud ČR

  Místní příslušnost ve věci insolvenčního návrhu dlužníka

 • 06.04.2018Nejvyšší soud ČR

  Provádění dokazování pro určení mezinárodní příslušnosti

 • 03.04.2018Ústavní soud

  Právní fikce doručování písemností v občanském soudním řízení

 • 27.03.2018Ústavní soud

  K procesnímu nástupnictví podle § 107a § 107 o. s. ř.