JUDIKATURA

Obchodněprávní judikatura

 • 13.06.2018Nejvyšší soud ČR

  Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce

 • 13.06.2018Nejvyšší soud ČR

  Odstoupení od smlouvy pro vadné plnění

 • 06.06.2018Nejvyšší soud ČR

  Absence výhrady při převzetí zásilky dle Úmluvy CMR

 • 05.06.2018Nejvyšší správní soud

  Námitka proti úkonu zadavatele veřejných zakázek

 • 01.06.2018Nejvyšší soud ČR

  Výkon rozhodnutí po prohlášení konkursu

Civilněprávní judikatura

 • 18.06.2018Nejvyšší soud ČR

  Informační povinnost v řízení o porušení práva duševního vlastnictví

 • 11.06.2018Nejvyšší soud ČR

  Ochrana průmyslového vzoru

 • 04.06.2018Nejvyšší soud ČR

  Bezdůvodné obohacení, podílové spoluvlastnictví

 • 30.05.2018Nejvyšší soud ČR

  Odpovědnost za vady dle zákona o ochraně spotřebitele

 • 24.05.2018Nejvyšší soud ČR

  Odpovědnost za škodu, smlouva o dílo

Ústavněprávní a správněprávní judikatura

 • 18.06.2018Nejvyšší soud ČR

  Informační povinnost v řízení o porušení práva duševního vlastnictví

 • 07.06.2018Ústavní soud

  Poskytování informací o platu zaměstnanců

 • 13.04.2018Ústavní soud

  K povinnosti obecného soudu posoudit účelnost nákladů řízení

 • 09.04.2018Ústavní soud

  K uložení výjimečného trestu za pokus zločinu vraždy

 • 08.03.2018Ústavní soud

  K neplatnosti právního úkonu pro nedostatek formy

Procesní judikatura

 • 20.06.2018Nejvyšší soud ČR

  Neplatnost právního úkonu, pracovněprávní vztahy

 • 15.06.2018Nejvyšší soud ČR

  Obnova dědického řízení

 • 01.06.2018Nejvyšší soud ČR

  Výkon rozhodnutí po prohlášení konkursu

 • 29.05.2018Nejvyšší soud ČR

  Námitka podjatosti rozhodce

 • 28.05.2018Nejvyšší soud ČR

  K založení mezinárodní příslušnosti pro účast žalovaného na řízení