JUDIKATURA

Obchodněprávní judikatura

 • 17.08.2018Nejvyšší soud ČR

  Náklady spojené se správou majetkové podstaty

 • 15.08.2018Nejvyšší soud ČR

  Právní zájem navrhovatele pro zápis do obchodního rejstříku

 • 08.08.2018Nejvyšší soud ČR

  K výkladu právního jednání

 • 01.08.2018Vrchní soud v Olomouci

  Zproštění funkce insolvenčního správce

 • 30.07.2018Nejvyšší soud ČR

  Insolvenční řízení, reorganizace a prohlášení konkursu

Civilněprávní judikatura

 • 16.08.2018Nejvyšší soud ČR

  Nárok na náhradu poklesu obvyklé ceny vozidla po nehodě

 • 13.08.2018Nejvyšší soud ČR

  Porušování autorských práv

 • 10.08.2018Nejvyšší soud ČR

  Odpovědnost cestovní kanceláře za škodu na věcech vnesených

 • 09.08.2018Nejvyšší soud ČR

  Výpověď z nájmu bytu

 • 08.08.2018Nejvyšší soud ČR

  K výkladu právního jednání

Ústavněprávní a správněprávní judikatura

 • 03.08.2018Nejvyšší správní soud

  Provoz na pozemních komunikacích: zásada omezené důvěry

 • 26.07.2018Nejvyšší správní soud

  Nekalé obchodní praktiky

 • 18.06.2018Nejvyšší soud ČR

  Informační povinnost v řízení o porušení práva duševního vlastnictví

 • 07.06.2018Ústavní soud

  Poskytování informací o platu zaměstnanců

 • 13.04.2018Ústavní soud

  K povinnosti obecného soudu posoudit účelnost nákladů řízení

Procesní judikatura

 • 13.07.2018Nejvyšší soud ČR

  Náhrada nákladů za vypracování znaleckého posudku

 • 12.07.2018Nejvyšší soud ČR

  Nesprávné právní posouzení jako dovolací důvod

 • 09.07.2018Nejvyšší soud ČR

  K určení rozhodce v rozhodčí doložce

 • 04.07.2018Nejvyšší soud ČR

  Odměna opatrovníka

 • 28.06.2018Nejvyšší soud ČR

  Věcná příslušnost pro spory z převodů podílů v obchodní korporaci