JUDIKATURA

Obchodněprávní judikatura

 • 06.11.2018Nejvyšší soud ČR

  Výkon činnosti po zániku funkce člena představenstva

 • 26.10.2018Ústavní soud

  K přesvědčivému odůvodnění snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty

 • 18.10.2018Nejvyšší soud ČR

  Vztah detence cenného papíru ve formě na doručitele a jeho vlastnictví

 • 01.10.2018Nejvyšší soud ČR

  Zákonné ručení společníků za závazky společnosti

 • 24.09.2018Nejvyšší soud ČR

  Neúčinnost započtení v insolvenčním řízení

Civilněprávní judikatura

 • 08.11.2018Nejvyšší soud ČR

  pojistné plnění při absenci povinného smluvního pojištění odpovědnosti za ...

 • 04.10.2018Ústavní soud

  Odškodnění za pracovní úraz a příčinná souvislost v případě pooperačních ...

 • 03.10.2018Ústavní soud

  K účinkům odstoupení od smlouvy o převodu vlastnického práva na vlastnick ...

 • 24.09.2018Nejvyšší soud ČR

  Neúčinnost započtení v insolvenčním řízení

 • 10.09.2018Nejvyšší soud ČR

  K objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

Ústavněprávní a správněprávní judikatura

 • 14.11.2018Ústavní soud

  Právo vypravitele pohřbu odmítnout majetek nepatrné hodnoty

 • 13.11.2018Ústavní soud

  Posouzení včasnosti elektronického podání stížnosti

 • 02.11.2018Ústavní soud

  Rozsudek pro uznání a tzv. kvalifikovaná výzva

 • 30.10.2018Ústavní soud

  Smlouvy o propagaci reklamní plochy (posuzování rovnováhy práv a povinnos ...

 • 23.10.2018Ústavní soud

  Posouzení omezení svéprávnosti soudem

Procesní judikatura

 • 05.11.2018Ústavní soud

  Tajně pořízený zvukový záznam z porady senátu jako přípustný důkaz

 • 01.11.2018Nejvyšší soud ČR

  K soudním poplatkům

 • 21.09.2018Nejvyšší soud ČR

  Přerušení řízení pro postoupení věci soudu jiného státu EU

 • 22.08.2018Ústavní soud

  K právu právnické osoby zvolit si obhájce

 • 13.07.2018Nejvyšší soud ČR

  Náhrada nákladů za vypracování znaleckého posudku