JUDIKATURA

Obchodněprávní judikatura

 • 29.01.2018Nejvyšší soud ČR

  Daně z přidané hodnoty v insolvenčním řízení

 • 24.01.2018Nejvyšší soud ČR

  Nárok jednatele na obvyklou odměnu dle § 571 obch. zák.

 • 23.01.2018Nejvyšší soud ČR

  Insolvence a odstoupení od smlouvy

 • 22.01.2018Nejvyšší soud ČR

  Platební místo směnky

 • 05.01.2018Ústavní soud

  Nepřiznání aktivní legitimace jednotlivému věřiteli k podání odpůrčí žalo ...

Civilněprávní judikatura

 • 20.02.2018Nejvyšší soud ČR

  Možnost aplikace promlčení dle § 107 odst. 3 starého občanského zákoníku

 • 16.02.2018Nejvyšší soud ČR

  Pracovní poměr po uplynutí sjednané doby

 • 15.02.2018Nejvyšší soud ČR

  Svéprávnost osoby ztížené těžkou duševní poruchou

 • 09.02.2018Nejvyšší soud ČR

  K výkladu pojmu „dlužník“ ve smyslu § 42a obč. zák.

 • 02.02.2018Nejvyšší soud ČR

  Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Ústavněprávní a správněprávní judikatura

 • 23.11.2017Nejvyšší soud ČR

  Podmínky pro rozhodnutí o vyvlastnění

 • 04.08.2017Ústavní soud

  Zohlednění rozhodovací praxe Nejvyššího soudu

 • 03.08.2017Ústavní soud

  Uzavření pozemní komunikace a shromažďovací právo

 • 02.08.2017Nejvyšší správní soud

  Znaky veřejně přístupné účelové komunikace

 • 28.07.2017Ústavní soud

  Restituce - plná realizace vlastnického práva

Procesní judikatura

 • 13.02.2018Nejvyšší správní soud

  Zajišťovací příkaz

 • 12.02.2018Nejvyšší soud ČR

  Rozhodování o zpětvzetí žaloby v meritorním rozhodnutí

 • 07.02.2018Ústavní soud

  Exekuce a náklady řízení

 • 30.01.2018Nejvyšší soud ČR

  Zpětvzetí žaloby po vydání rozhodnutí odvolacího soudu

 • 25.01.2018Nejvyšší soud ČR

  Vklad do katastru nemovitostí