Změny v pracovním právu - Vrcholový řídící zaměstnanec

Další novelizace zákoníku práce přináší nový termín - Vrcholový řídící zaměstnanec. Kdo jím je a proč byl tento institut zapracován do novely zákoníku práce?

Na jaře 2017 se plánuje účinnost nezanedbatelné novelizace zákoníku práce, kterou mají poslanci navrženou na pořad 53. schůze Poslanecké sněmovny PČR (od 29.11.2016), která mimo jiné zavádí institut tzv. vrcholového řídícího zaměstnance.

Kdo jím je?

Dle navrhovaného znění § 12 zákoníku práce jím má být pouze zaměstnanec, který:

1) se dohodl se zaměstnavatelem, že bude vrcholovým řídícím zaměstnancem

2) takový zaměstnanec musí být v přímé řídící působnosti statutárního orgánu nebo zaměstnavatele (pokud je zaměstnavatelem fyzická osoba) případně vedoucí zaměstnanec přímo podřízený takovému zaměstnanci

3) se dohodl na mzdě alespoň ve výši 75.000,- Kč měsíčně.

 

Proč se vrcholovým řídícím zaměstnancem stát? Upřímně, takový důvod pro zaměstnance čistě z právního hlediska budeme těžko hledat. Zeptáme-li se však, proč by jej měl zaměstnavatel určit, resp. dohodnout, nabízí se hned několik důvodů:

1) na vrcholového řídícího zaměstnance se nevztahuje práce přesčas, tj. zaměstnavatel ji ani nebude evidovat ani proplácet,

2) vrcholový řídící zaměstnanec si bude moci rozvrhnout pracovní dobu až do 48 hodin týdně sám s tím, že tak bude moci učinit i na dny pracovního klidu a logicky tato práce pak nebude prací přesčas,

3) na vrcholového řídícího zaměstnance se nebude dále vztahovat ani ustanovení, která řeší odměňování za noční práci, za práci ve svátek, v sobotu či neděli a nebude mít tudíž nárok ani na náhradní volno.

 

Domníváme se, že tato novelizace je přínosná, jelikož legalizuje to, co se praktikuje nejspíše v každé firmě. Více smluvní volnosti v pracovněprávních vztazích bychom však uvítali!

 

23.11.2016


NEJNOVĚJŠÍ JUDIKÁTY

  • 11.12.2018Ústavní soud

    Právo na projednání věci v přítomnosti účastníka řízení

  • 10.12.2018Ústavní soud

    K výkladu prorogačních doložek ve světle práva jednotlivců na svobodné j ...

  • 06.12.2018Vrchní soud v Praze

    K posuzování ukončeného a neukončeného pokusu trestného činu a k časové a ...


PRÁVNICKÝ VTIP

Bohatý starý muž umírá. Než zemře, zavolá si k sobě kazatele, doktora a právníka a každému z nich dá 30 000 USD se slovy: "Mám rád svoje peníze a vám důvěřuji. Vím, že je na vás spoleh a že na mém pohřbu vložíte peníze do rakve, abych si je vzal s sebou".

Přijde den pohřbu a kazatel, doktor i právník hodí do rakve obálku. Pohřeb skončí a všichni tři jedou domů jednou limuzínou.

Najednou propadne kazatel v pláč: "Musím se vám přiznat k něčemu strašnému: v mé obálce bylo jen 20 000 USD. Potřeboval jsem 10 000 na opravu střechy kostela."

Doktor polkne a roztřeseným hlasem se přizná: "Já se také musím k něčemu přiznat: v mé obálce bylo jen 10 000. Nutně jsem potřeboval těch 20 000 na nový rentgen".

Právník to slyší a povídá: "No fuj, je mi z vás nanic. Já jsem do obálky vložil šek na 30 000!"

Další...