Změny v pracovním právu - Vrcholový řídící zaměstnanec

Další novelizace zákoníku práce přináší nový termín - Vrcholový řídící zaměstnanec. Kdo jím je a proč byl tento institut zapracován do novely zákoníku práce?

Na jaře 2017 se plánuje účinnost nezanedbatelné novelizace zákoníku práce, kterou mají poslanci navrženou na pořad 53. schůze Poslanecké sněmovny PČR (od 29.11.2016), která mimo jiné zavádí institut tzv. vrcholového řídícího zaměstnance.

Kdo jím je?

Dle navrhovaného znění § 12 zákoníku práce jím má být pouze zaměstnanec, který:

1) se dohodl se zaměstnavatelem, že bude vrcholovým řídícím zaměstnancem

2) takový zaměstnanec musí být v přímé řídící působnosti statutárního orgánu nebo zaměstnavatele (pokud je zaměstnavatelem fyzická osoba) případně vedoucí zaměstnanec přímo podřízený takovému zaměstnanci

3) se dohodl na mzdě alespoň ve výši 75.000,- Kč měsíčně.

 

Proč se vrcholovým řídícím zaměstnancem stát? Upřímně, takový důvod pro zaměstnance čistě z právního hlediska budeme těžko hledat. Zeptáme-li se však, proč by jej měl zaměstnavatel určit, resp. dohodnout, nabízí se hned několik důvodů:

1) na vrcholového řídícího zaměstnance se nevztahuje práce přesčas, tj. zaměstnavatel ji ani nebude evidovat ani proplácet,

2) vrcholový řídící zaměstnanec si bude moci rozvrhnout pracovní dobu až do 48 hodin týdně sám s tím, že tak bude moci učinit i na dny pracovního klidu a logicky tato práce pak nebude prací přesčas,

3) na vrcholového řídícího zaměstnance se nebude dále vztahovat ani ustanovení, která řeší odměňování za noční práci, za práci ve svátek, v sobotu či neděli a nebude mít tudíž nárok ani na náhradní volno.

 

Domníváme se, že tato novelizace je přínosná, jelikož legalizuje to, co se praktikuje nejspíše v každé firmě. Více smluvní volnosti v pracovněprávních vztazích bychom však uvítali!

 

23.11.2016


NEJNOVĚJŠÍ JUDIKÁTY

  • 15.08.2018Nejvyšší soud ČR

    Právní zájem navrhovatele pro zápis do obchodního rejstříku

  • 13.08.2018Nejvyšší soud ČR

    Porušování autorských práv

  • 10.08.2018Nejvyšší soud ČR

    Odpovědnost cestovní kanceláře za škodu na věcech vnesených


PRÁVNICKÝ VTIP

Letí muž balónem a ztroskotá. Neví, co si počít, ale najednou si všimne, že přichází nějaký chlápek a tak na něj volá: "Prosím vás, nevíte, kde jsem?"
"Kde byste byl, v balónu přece." povídá ten člověk bez zájmu.
"No vy musíte být právník!"
"Jak jste na to přišel?" diví se ten kolemjdoucí.
"Vaše odpověď byla naprosto přesná a vyčerpávající a přitom jsem se nic nového nedozvěděl!" křičí ztroskotanec.
"Jo a vy budete asi podnikatel, co? Nevite, kam jste se dostal, ani co máte dělat, ale teď už je to moje vina!"

Další...