JUDIKATURA

Obchodněprávní judikatura

 • 06.11.2018Nejvyšší soud ČR

  Výkon činnosti po zániku funkce člena představenstva

 • 26.10.2018Ústavní soud

  K přesvědčivému odůvodnění snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty

 • 18.10.2018Nejvyšší soud ČR

  Vztah detence cenného papíru ve formě na doručitele a jeho vlastnictví

Civilněprávní judikatura

 • 08.11.2018Nejvyšší soud ČR

  pojistné plnění při absenci povinného smluvního pojištění odpovědnosti za ...

 • 04.10.2018Ústavní soud

  Odškodnění za pracovní úraz a příčinná souvislost v případě pooperačních ...

 • 03.10.2018Ústavní soud

  K účinkům odstoupení od smlouvy o převodu vlastnického práva na vlastnick ...


ČLÁNKY

NOVINKY


PRÁVNICKÝ VTIP

Právník našel lahev, potřel ji a vyletěl z ní džin, který mu říká: Splním ti tři přání.
Právník si přeje - mnoho peněz, mnoho krásných děvčat a další tři přání,Džin namítá - nemohu, jeden džin může splnit jen tři přání.
Hmm, zamyslí se právník. V tom případě žádám jako posledná přání dalšího džina.

Další...