JUDIKATURA

Obchodněprávní judikatura

 • 16.05.2018Nejvyšší soud ČR

  Derogační funkce generální klauzule nekalé soutěže

 • 16.05.2018Nejvyšší soud ČR

  Ke znakům trestného činu nekalé soutěže spočívajícím v poškození dobré po ...

 • 25.04.2018Nejvyšší soud ČR

  K promlčení exekučního titulu

Civilněprávní judikatura

 • 18.05.2018Nejvyšší soud ČR

  Kvazilicenční omezení autorského práva

 • 17.05.2018Nejvyšší soud ČR

  Náklady léčení při osobní péči třetí osoby

 • 04.05.2018Nejvyšší soud ČR

  Příčinná souvislost mezi nezákonným rozhodnutím a škodou


ČLÁNKY

NOVINKY


PRÁVNICKÝ VTIP

U soudu:
"Dovedu ty tři svědky, kteří vás viděli na místě činu."
"A já dovedu tisíc svědků, kteří mě tam neviděli!"

Další...