JUDIKATURA

Obchodněprávní judikatura

 • 13.12.2017Nejvyšší soud ČR

  K převoditelnosti podílu ve společnosti s ručením omezeným

 • 07.12.2017Nejvyšší soud ČR

  Nesprávné vyplnění blankosměnky v údaji data splatnosti

 • 06.12.2017Nejvyšší soud ČR

  Ujednání o společném jednání jednatele a prokuristy jakožto způsobu zastu ...

Civilněprávní judikatura

 • 11.12.2017Nejvyšší soud ČR

  Náhrada za bolest způsobenou pracovním úrazem

 • 08.12.2017Nejvyšší soud ČR

  Náhrada nemajetkové újmy z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 • 29.11.2017Nejvyšší soud ČR

  Právní jednání dle NOZ


ČLÁNKY

NOVINKY

REKLAMA
CZECHREADYMADE - s.r.o. pro Vás


PRÁVNICKÝ VTIP

V soudním procesu provádí obhájce muže obviněného z vraždy výslech patologa:
Než jste podepsal úmrtní list, zkontroloval jste puls?
Ne.
Poslechl jste si, zda mu tluče srdce?
Ne.
Zkontroloval jste tedy alespoň zda dýchá?
Ne.
Takže, když jste podepsal úmrtní list, nebyl jste si jistý, zda je mrtvý, že?
No, řeknu to takto: Mozek toho chlapa jsem měl v doze na stole. Ale je možné, že běhá někde venku a věnuje se právu.

Další...