JUDIKATURA

Obchodněprávní judikatura

 • 22.08.2016Nejvyšší soud ČR

  Přiměřenost smluvní pokuty za prodlení s dokončením celého díla

 • 26.07.2016Nejvyšší soud ČR

  Rozpor se zásadou poctivého obchodního styku

 • 22.07.2016Nejvyšší soud ČR

  Smlouva o dílo

Civilněprávní judikatura

 • 23.08.2016Nejvyšší soud ČR

  Vyúčtování záloh na plnění a následná kontrola poskytovaná s užíváním byt ...

 • 22.08.2016Nejvyšší soud ČR

  Přiměřenost smluvní pokuty za prodlení s dokončením celého díla

 • 19.08.2016Nejvyšší soud ČR

  Telekomunikace a věcná břemena


ČLÁNKY

NOVINKY

REKLAMA
CZECHREADYMADE - s.r.o. od 26 000,-


PRÁVNICKÝ VTIP

Bohatý starý muž umírá. Než zemře, zavolá si k sobě kazatele, doktora a právníka a každému z nich dá 30 000 USD se slovy: "Mám rád svoje peníze a vám důvěřuji. Vím, že je na vás spoleh a že na mém pohřbu vložíte peníze do rakve, abych si je vzal s sebou".

Přijde den pohřbu a kazatel, doktor i právník hodí do rakve obálku. Pohřeb skončí a všichni tři jedou domů jednou limuzínou.

Najednou propadne kazatel v pláč: "Musím se vám přiznat k něčemu strašnému: v mé obálce bylo jen 20 000 USD. Potřeboval jsem 10 000 na opravu střechy kostela."

Doktor polkne a roztřeseným hlasem se přizná: "Já se také musím k něčemu přiznat: v mé obálce bylo jen 10 000. Nutně jsem potřeboval těch 20 000 na nový rentgen".

Právník to slyší a povídá: "No fuj, je mi z vás nanic. Já jsem do obálky vložil šek na 30 000!"

Další...