JUDIKATURA

Obchodněprávní judikatura

 • 18.10.2017Nejvyšší soud ČR

  Výživné v insolvenčním řízení a právo požadovat úrok z prodlení

 • 17.10.2017Nejvyšší soud ČR

  Insolvence, žaloba pro zmatečnost a soudní poplatek

 • 16.10.2017Nejvyšší soud ČR

  Charakter lhůty k podání žaloby podle §198, odst. (1), insolvenčního záko ...

Civilněprávní judikatura

 • 12.10.2017Nejvyšší soud ČR

  Povinnost podnájemce nahradit škodu na pronajaté věci

 • 10.10.2017Nejvyšší soud ČR

  Sousedská práva

 • 05.10.2017Nejvyšší soud ČR

  K odpovědnosti za škodu na zdraví vzniklé pádem do neoznačeného výkopu na ...


ČLÁNKY

NOVINKY

REKLAMA
CZECHREADYMADE - s.r.o. od 26 000,-


PRÁVNICKÝ VTIP

Porota je skupina lidí vybraných, aby rozhodli, kdo si najal lepšího právníka.

Další...