JUDIKATURA

Obchodněprávní judikatura

 • 22.02.2017Nejvyšší soud ČR

  Běh promlčecí doby u pohledávky ze smlouvy o úvěru nebo jiného obchodního ...

 • 20.02.2017Nejvyšší soud ČR

  Rozhodnutí jediného společníka

 • 14.02.2017Nejvyšší soud ČR

  Vymáhání pohledávky postupníkem jeho jménem a na jeho účet

Civilněprávní judikatura

 • 23.02.2017Ústavní soud

  Ústavní soud stanovil, že blokování nelegálního hazardu na internetu není ...

 • 15.02.2017Nejvyšší soud ČR

  Určení neplatnosti usnesení shromáždění vlastníků jednotek

 • 09.02.2017Nejvyšší soud ČR

  Soustavné méně závažné porušování povinnosti vedoucí k výpovědi


ČLÁNKY

NOVINKY

REKLAMA
CZECHREADYMADE - s.r.o. od 26 000,-


PRÁVNICKÝ VTIP

Mluví spolu dva právníci:
"Ty jsi studoval v Plzni?"
"Nee, já odtud mám jen diplom."

Další...