JUDIKATURA

Obchodněprávní judikatura

 • 14.09.2018Nejvyšší soud ČR

  K péči řádného hospodáře

 • 31.08.2018Nejvyšší soud ČR

  Vztah nároku na plnění ze zajišťovací směnky a nároku ze zajištěné pohle ...

 • 23.08.2018Nejvyšší soud ČR

  K nepřiměřenosti smluvní pokuty

Civilněprávní judikatura

 • 10.09.2018Nejvyšší soud ČR

  K objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

 • 06.09.2018Nejvyšší soud ČR

  Náhrada škody

 • 04.09.2018Nejvyšší soud ČR

  Běh subjektivní promlčecí doby nároku na náhradu škody způsobené při výko ...


ČLÁNKY

NOVINKY


PRÁVNICKÝ VTIP

Tak si představ, že jsem včera rozbil zrcadlo.
Víš co to znamená?
Že budu mít sedm let neštěstí...

Jenže mám dobrýho právníka... Ten si myslí, že by to mohl uhrát tak na pět.

Další...