JUDIKATURA

Obchodněprávní judikatura

 • 16.08.2017Nejvyšší soud ČR

  Přebytek ze zpeněžení majetkové podstaty jako základ pro určení výše odmě ...

 • 14.08.2017Nejvyšší soud ČR

  Vliv neuspokojené pohledávky známého věřitele na osvobození od placení zb ...

 • 11.08.2017Nejvyšší soud ČR

  K účinnosti zvýhodňujících právních úkonů dlužníka podle § 241 insolvenčn ...

Civilněprávní judikatura

 • 23.08.2017Nejvyšší soud ČR

  Odúmrť, pojištění a dědění

 • 18.08.2017Nejvyšší soud ČR

  Stavba zřízena na více pozemcích a institut přestavku

 • 17.08.2017Nejvyšší soud ČR

  Újma vlastníka jako faktor pro stanovení úhrady za zřízení služebnosti


ČLÁNKY

NOVINKY

REKLAMA
CZECHREADYMADE - s.r.o. pro Vás


PRÁVNICKÝ VTIP

Soudce ke svědkyni: „Víte, co vás čeká, když budete křivě přísahat?“
„Ano,“ odpoví blondýnka, „kožich a deset tisíc na ruku.“

Další...